Je Masáž pro mě ?

" Duch Masáže, řeč Doteku "

 • Věřím, že každý jsme si zažili, co v nás vyvolal pouhý dotek (kontakt)...
 • Ať už byl spojený se slovy nebo bez nich, tak v nás pravděpodobně zanechal nějaké dojmy, emoce..?

 • Nastává otázka, jakého charakteru dotek byl ?
 • S jakým záměrem byl vykonaný?
 • Co v nás měl vyvolat? Radost, lásku, pocit jistoty, teplo, útěchu nebo jiné vjemy...?
 • Ovšem, v případě, že byl věnovaný s dobrým úmyslem, existuje možná šance, že jsme se cítili příjemně, pomohl nám zažít radost, něco si uvědomit, dokonce si troufám tipovat, že mohl mít i léčebné učinky...

Proč Léčebné ?

Pojďme se na moment VRÁTIT ZPĚT DO DĚTSTVÍ...

" Co jsme jako děti chtěli a potřebovali ? "


 • Možná volnost (svobodu) ?

 • Zkoumání, zkoušení, zjišťování (zvědavost)?

 • Být přirození a dávat najevo vše, co jsme momentálně cítili (bez jakýchkoliv zábran)?

 • Touhu po doteku, pohlazení, kontaktu (nejdříve s matkou a rodiči, později s partnery, blízkými...? 

  Souhlasíte, že v dětství zkoumáme svět a nabýváme poznatků o něm především prostřednictvím hmatu? )


 • Dokonce mám dojem, že milující dotek rodičů je velmi důležitou součástí  naše vývoje.
 • Pokud je naše potřeba doteku naplněna, podporuje to náš zdravý růst. Díky mazlení a hlazení, kterého se nám dostává v dětství, si o o sobě vytváříme zdravý obraz, prostřednictvím doteku pociťujeme, že jsme přijímání a milováni.

Proto... s tímto nejzákladnějším principem lidské potřeby pracujeme a rozvíjíme ho...

 • Rádi pokládáme samim sobě i ostatním otázku. lMáme dostatečně naplněnou, nebo se snažíme průběžně doplňovat "Nádrž" KONTAKTU? A to jak fyzického, tak duševního - blízkost, péče, pozornost, apod. ?
 • Pokud Ano, jak se cítíte? Pravděpodobně se vám daří...? Jste hezky vyrovnaní...? Máte pocit naplnění...?

Jak je tomu v dospělosti ? aneb účinky Masáží v dospělosti...

Masáže v dnešní uspěchané době ...

Mám dojem a zkušenost,

že dnešní uspěchaná doba kvalitním masážím příliš nepřeje.

Na běžném ceníku masážního salonu najdete tělo rozparcelované na záda, šíje, dolní končetiny a horní končetiny. U každého s příslušnou cenovkou a časovou dotací.


Věřím, že naše tělo však tvoří jeden celek. Máme-li se při masáži opravdu uvolnit, potřebujeme více času a zapojení celého těla a mysli.